«Administrativ mishandling» av norske leger

Det er nå 10-12 år siden politikerne avgjorde at andre profesjonsgrupper enn leger kunne være ledere på avdelingsnivå på sykehusene. Fra da av startet mye av uroen i norsk sykehusvesen.