Dårligere vegkompetanse på Vestlandet

Bergens Tidende bruker også denne gang sin leder (08.02.2001) til å uttrykke skepsis til de ansatte på Hordaland vegkontor.