Selv klok av skade

Den britiske regjeringen vil bruke internering uten rettergang i krigen mot internasjonal terror. I krigen mot den nordirske terroren i 1970-årene ble den samme ordningen en generaltabbe, men det er kanskje lenge siden og glemt, skriver journalist Georg Øvsthus.