KrF og brennevinet

Spørsmålet: Kor billeg skal brennevinet bli før KrF er fornøgd? vart stilt i «Vekeslutt» sist laurdag, og det er all grunn til å stilla spørsmålet når ein registrerer ein del av prioriteringane i Høgre-regjeringa sitt budsjettforslag.