Millionbot etter vassdragssøl

Haugaland Kraft AS og ein underentreprenør er av Økokrim ilagt ei bot på ein million kroner etter utslepp av sand i Hardelandsvassdraget i Etne.