Misjons-befalingen - ikke misjonsforslaget

Jeg ønsker med dette innlegget å klargjøre noen av begrepene som ble brukt i debattinnlegget mandag 12. mars 2001 fra Bergen Kristelige Studentforbund ved Ingrid Dreyer, Inger Lycke Halvorsen, Dag Standal og Jon Vesterøy.