Krohnegården igjen

I sin iver etter å få trumfet gjennom et fotballanlegg på Krohnegården (BT 5.4.) glemmer Eva Grimstad og Roald Bruun-Hanssen fra Hordaland Fotballkrets fullstendig at Løv-Hams baneproblemer kan løses på en mye enklere og miljømessig bedre måte: Ved å plassere idrettsanlegget i Lynghaugparken, midt i Løv-Hams nedslagsområde.