Moms og hjertesyke barn

Jeg ønsker å sette søkelyset på hvilken betydning og uante konsekvenser momsreformen har fått for hjertesyke barn og for oss som foreldre.