Gråt og tvil i juryen

Et av jurymedlemmene i Åsane-saken sier hun gikk hjem og gråt da kjennelsen ble satt til side. Et annet jurymedlem, Hans Kvalvåg, forteller at alle var i tvil om hva de skulle stemme.