Distriktsopprør

Det siste halvåret har ein gjennom media vore vitne til eit gryande distriktsopprør. Dette er eit sunt teikn på at me i distrikta har innbuarar som bryr seg og er samfunnsengasjerte.