Ulv – ein del av naturen

Godt at fornuft slepp til i dagspressa! I BT 14. januar 2001 set Kryvi fingeren på fleire viktige ting; m.a. menneskeleg vanskjøtsel av ein naturleg balanse.