Lov-arkitekten skeptisk

Jusprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Bergen meiner leigekontrakten i beste fall er tvilsam og uryddig.