Marerittoppvekst

Som et av ofrene fra det tidligere Bergens Guttehjem på Garnes, vil jeg først få takke for avisens helhjertede oppfølging av saken, med det for øye å på nytt få satt søkelyset på sakens alvor når det gjelder barna fra Garnes.