SINTEF og «Bow Eagle»

Etter å ha lest BT-reportasjen med SINTEF-ansatte Gunnar Lamvik (BT 4. september), er det grunn til å spørre hvilken rolle SINTEF spiller i forhold til norsk sjøfart.