Den lydlause forsvarsdebatten!

Kvar gong - og det er ofte - Norges Forsvarsforening oppfordrar til ein open og engasjerande forsvarsdebatt, så tenkjer vi ganske konkret.