Palestina, Intifadaen og Mitchell-rapporten

Mitchell-rapporten, der bl.a. vår egen, forsiktige utenriksminister Jagland har bidratt, er det nyeste, autoritative dokument om Intifadaen. Diplomatisk, som en slik rapport må være, fordeler den i skarpe ordelag skyld til begge sider.