Gledelig engasjement - sørgelig svar

Kollektivdebatten engasjerer her vest. Forslag til konstruktive tiltak reises lokalt. Men svarene fra øst er heller sørgelige. For samferdselsminister Terje Moe Gustavsen kommer i BT onsdag med en replikk angående debatten avisen har reist om kollektivtrafikken i Bergen. Jeg lette med lys og lykte etter å finne noe som kunne gi håp for kollektivreisende i fremtiden, men fant det faktisk ikke.