Skulen og klassesamfunnet

Statsråd Kristin Clemet vil auke tilskotta til privatskolane og gjere det mogleg for kvar ein å opprette og drive skolar. Det bør utløyse ein debatt om noko meir enn lærarløner og vedlikehald av skulebygg.