Offensiv skolepolitikk fra fylkestinget?

Vi leser i Bergens Tidende 26. mars at fylkestinget har pålagt opplæringsavdelingen å spare ni millioner kroner i 2002.