Den store skattejakta

Heilt nede i fjæra ved Sognefjorden står ei drabantbyblokk på sju etasjar. I femte sit det ni revisorar. Dei jaktar på skatten nokon prøver å gøyme.