Gjerde til forargelse

Du har så rett, Vidar Fløysand. Vi må verne om Fjord Line. Color Line har tydeligvis en målsetting om å tilegne seg monopol på utenlandstrafikken til Danmark og England for i neste omgang redusere trafikken til et minimum.

Publisert:

Men historien bør vi spole tilbake til den dagen Bergen kommune eller Bergen havnevesen tilkjente Color Line kaiplass i Bergen havneområde. Jeg mener at Color Line aldri burde blitt tildelt kaiplass i Bergen. Den kaiplassen de er tildelt burde vært forbeholdt Fjord Line.

Poenget er at vi kunne unngått å ha det forhatte Schengengjerdet der det skjemmer mest, på Festningskaien. Gjerdets utseende er ikke akkurat det verste, men det som til enhver tid er innenfor gjerdet er en skam foran byens mest historiske bygg som Håkonshallen, Kommandantboligen, Rosenkrantztårnet og Bergenhus festning med Kong Haakon skuende utover kaien og havnen.

Men hva skuer vi og besøkende utover? Jo; biler, trailere, hengere, containere, kjempestore trucker og utallig gods som til enhver tid befinner seg utover hele kaien. Det er en skam å bekle en kjær og historisk kai med alt dette skrotet. Kaien burde vært forbeholdt publikum og turister. Dette er et stort savn.

Skal vi ha en utenlandsterminal i Bergen, så befinner den seg i dag i området Møhlenpriskaien, Dokkeskjærskaien, Sydnesområdet til Nøstet. Her er det ikke plass til Fjord Line på grunn av at Bergen havnevesen tildelte ledig kapasitet til Color Line. Fjord Line og Smyril Line bør ha sin utenlandstrafikk fra dette området. Hva så med cruisetrafikken i sommerhalvåret? Da har vi forannevnte utenlandsterminal som Bergens nye Schengenområde, og vi kan leve med et midlertidig Schengenområde på Skoltegrunnskaien og Bontelabo frem til havneområdet i Sandviken er ferdig utbygget. Hva sier den nye havnesjefen til dette?

Einar Marthinussen

UTFORMINGEN av Schengengjerdet på Skoltegrunnskaien er egentlig ikke det verste, men alt skrotetsom samler seg opp innenfor, mener innsenderen.FOTO: JAN M.LILLEBØ

Publisert: