Eiendomsrett og rettferdighet

Eiendomsrett er et begrep det er vanskelig å ta stilling til.