Kolonisatorene befaler

Ifølge Bergens Tidende har herr Nilsen fra Norsk Hydro befalt at lokalsamfunnene Høyanger og Årdal skal nedlegges.