Hvordan overleve i sentrum?

Hvorfor er det bare næringsdrivende og tilfeldig besøkende som blir spurt når utviklingen av sentrum skal diskuteres? Hvem spør oss som bor her, hvilke tanker og meninger vi har om fremtiden vår?