Men Hansen, da!

Det moderne samfunn setter vår moralske standard på stadig nye og utfordrende prøver. I vår kamp for å oppnå resultater, fristes vi til handlinger som kan være godt egnet til å nå mål som er prektige målt med ett verdisystem, men som ikke tåler godt å bli sett på med andre typer briller.