Uansvarlige hundeeiere

Det finnes dessverre en del mennesker i vårt samfunn som gir blaffen i at deres atferd påfører andre ubehageligheter.