Gjør det enkelt!

Ole Warberg har helt rett i at det er håpløst for turistene å komme seg til Gamle Bergen museum.