EØS-forhandlingane - kamuflert EU-ja?

Fyrst på 1990-talet i den såkalla Uruguay-runden i GATT, fekk USA tvinga igjennom ein redusert epleproduksjon i Noreg, til føremun for m.a. amerikanske eple.