Varme mot kalde straumprisar

Mange av dei som gjennom einsidig vasskraftutbygging har fått oss opp i ein situasjon med høge straumprisar, er nå ute etter meir vatn på nye turbinar. Det er ny vin i gamle skinnposar.