Frps alternativ

I BT for 2.6-03 efterspør Odd E. Rambøl FrPs alternativ til bybane. Det er litt forunderlig at han så sent i prosessen må spørre om det.