Arealeffektive Høyte

Haldor Høyte påstår i sitt leserinnlegg i BT 27. mai at skinnegående transport ikke er mer arealeffektivt enn buss, fordi bybanen legger beslag på hele Inndalsveien.