Vil restaurere kirker fra middelalderen

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, vil ha fortgang i arbeidet med å få restaurert de tre middelalderkirkene i Bergen. Arbeidene vil koste om lag 200 millioner kroner.

Rune Valderhaug

Til tross for et svært stramt kirkebudsjett for Bergen i år, er de første millionene til restaureringen av Domkirken, Korskirken og Mariakirken nå på plass. Men de tre millionene bystyret har avsatt til dette arbeidet, er bare smuler i forhold til det de svært omfattende arbeidene vil koste.

— Men de tilskuddene vi har fått tidligere og de tre millionene vi får i år, gir oss i alle fall et grunnlag for å komme i gang med et forprosjekt. Å få utbedret de omfattende skadene på de tre middelalderkirkene er et svært prosjekt, og noe verken Kirkelige Fellesråd eller Bergen kommune kan makte alene. Her snakker vi om et nasjonalt dugnadsprosjekt, sier Wik til Bergens Tidende.

Kirkemurene forvitres

Både Domkirken, Korskirken og Mariakirken er gjennom årenes løp blitt herjet av tidens tann. Både tak og ytterveggene av kleberstein har store skader. Den myke klebersteinen forvitrer, og økt fuktighet og sur nedbør har også gjort sitt til at skadeomfanget bare akselererer.

Skadene mest omfattende i Domkirken. Forvitringen har ført til at deler av murveggene har løsnet. Også gamle steinportaler rundt inngangsdører og vinduer er ødelagt. Dette har ført til lekkasjer. Store deler av taket må skiftes ut.

Kirkevergen mener det haster med å komme i gang med restaureringsarbeidene. De tre kirkene er sentrale kulturskatter i Bergen, og blant byens aller eldste bygninger.

— Disse kirkene er ikke bare lokale byggverk, men også nasjonale naturskatter. Staten har stilt seg positiv til å bidra. Mye av det arbeidet som skal gjøres er så omfattende at det ikke kan deles opp i mindre prosjekter. Restaureringen skal drøftes på en nasjonal konferanse om middelalderkirkenes tilstand i Narvik i slutten av april. Her håper Wik å få politiske signaler om hvordan og når dette arbeidet skal finansieres.

Søreide og Møllendal

Det er ikke bare middelalderkirkene i Bergen som sårt trenger restaurering. Også den 30 år gamle Søreide kirke i Fana er påført store skader. Det samme gjelder gravkapellene på Møllendal.

— Restaureringen av Søreide kirke er nå fullfinansiert. Så nå går vi i gang med dette arbeidet, som skal koste 12 millioner kroner. Også de omfattende reparasjonene ved Møllendal er ferdig finansiert. Men vi mangler fortsatt penger til utskifting av kremasjonsovnene, legger Wik til.