Uten lov og rett

Valgerd Svarstad Haugland ville støtte den antatt svakeste parten - voldtektsofferet. Hun endte med å dømme motparten uten lov og rett, skriver leder for politikk- og økonomiredaksjonen, Einar Aarre.