Hva politikerne glemte ...

Det stunder til valg igjen ... Nå virker det som om politikerne vegrer seg for å gi bindende løfter med tanke på skolen. Klok av skade ...? Brent barn skyr ilden ...