Tid for skifte!

Bergen har vært styrt av Ap i ulike konstellasjoner de siste 16 årene. Uten å svartmale, må man kunne konstatere at utviklingen ikke har vært heldig for byen.