Gjeld det å spara straum?

I eit debattprogram på TV 2, «Holmgang», sa olje- og energiminister Einar Steensnæs at prismekanismen er det beste verkemiddel me har for å få ned straumforbruket: Går prisen opp så går forbruket ned.