Vi gjør rent for 700 mill.

Butikkhyllene flommer over av rengjøringsmidler, men miljøfolket advarer.