SFT krever miljøsjekk i Svelgen

Det er ikke bare Sørfjorden og bedriften Norzink som sliter med giftige tungmetaller på Vestlandet. Nå er Statens forurensningstilsyn (SFT) kommet med krav og pålegg til Elkem i Bremanger.