Hva er en by?

I en kronikk i BT stilte Gert Atle Gundersen, styremedlem i Nygårdstangen Nærings- og idrettspark, spørsmålet "Hva med Nygårdstangen?". I kronikken fremkommer det en del premisser og argumenter for god byutvikling som i all hovedsak taler mot Gundersens ønske om å plassere Brann stadion på Nygårdstangen.