Økonomi og uansvarlighet

En ny type alger har slått seg til på sørlandskysten. Algene er giftige, og så mange at forskere mener de kan bety en permanent stans for oppdrettsnæringen i distriktet.