Ulykker i arbeidslivet - hva kan vi gjøre?

I arbeidstilsynets årsrapport for 1999 skriver direktør Ivar Leveraas: «Altfor mange dør i arbeidslivet, utsettes for ulykker eller påføres helseskader.» Statistikken for år 2000 viser 22.700 innrapporterte skader og tilsvarende 3649 sykdomstilfeller, skriver Eli Bjørklid, distriktssjef i arbeidstilsynet.