Kan be om ny rettsssak

Hvis et barn ønsker å flytte til den av foreldrene som ikke er gitt omsorgen, er en ny rettssak veien å gå.