Snømangel kan gje kraftkrise

Snømengder langt under normalen kan gje stort kraftunderskot før sommaren er omme. Mange stader på Vestlandet er snømengda berre 50 prosent av eit normalår.