Latterlig om Ekserserhuset

Jeg leser i Bergens Tidende 17.9. at fylkesutvalget har vedtatt at det verneverdige Ekserserhuset skal settes opp midlertidig på Tellevik kystfort.