Gehenna eller Helvete?

I debattinnlegget «Helvete eller Gehenna» i Bergens Tidende 19. sept. påstår Hallvard Kvæven at «Helvete eksisterer som en realitet» ifølge Bibelen.