For sjuk til å få hjelp

Uføre Norunn Håland har så store smerter at ho truleg aldri blir frisk nok til å jobbe igjen. Derfor seier reglane at ho ikkje kan få hjelp hos Hjelpemiddelsentralen.