Klimafantasier eller kunnskap?

I min artikkel i BT 5. januar 2001 skrev jeg at variasjonen av CO2 i atmosfæren er en følge av endring i klimaet, ikke omvendt.