Ville skvære opp med Kari Beheim Karlsen

Hovudtiltalte si mor ringte Arve Beheim Karlsen si mor og ville at dei skulle møtast for å skvære opp. Men Kari Beheim Karlsen meinte trakasseringa av sonen var ei politisak, og ville ikkje.