Gi Gjedrem sparken?

Sentralbanksjefen i Norges Bank er igjen på krigsstien overfor vanlige folk, som en tro soldat for Ap- regjeringens økonomiske vanstyre av Norge.