- Kan være skjulte subsidier

Bransjedirektør Rolf Forsdahl i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon understreker at det er fri adgang i Norge til å drive næringsvirksomhet, som reisebyrå. Men næringsvirksomheten må drives på like vilkår.